ROCK

1.

Assegurat d’utilitzar un navegador que sigui compatible amb JavaScript o que ho tingui habilitat.

2.

Espera a que «Loading» desaparegui del quadre. Després, clica sobre el quadre en blanc per reproduir la música.

3.

Recorda no canviar de finestra si vols que l’obra sigui fidel a la cançó. Clica de nou sobre el quadre quan vulguis guardar l’obra resultant.

SELECCIONA CANÇÓ

Rebel